Wij willen u op de hoogte stellen van het feit dat Mevrouw THYS-CLEMENT gevraagd heeft te worden ontheven uit haar functie als Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën.  Derhalve heeft de Raad in haar zitting van 6 februari een nieuwe verdeling van functies binnen het bestuur doorgevoerd.

De functies zijn nu als volgt bepaald:

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur
 • Christian VALENDUC
Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur
 • Andre DECOSTER
Secretaris-generaal van de Raad van Bestuur
 • Bernard REMY
Penningmeester van de Raad van Bestuur
 • Stephane Depret
Leden van de Raad van Bestuur          
 • Françoise THYS-CLEMENT
 • Magali VERDONCK
 • Etienne DE CALLATAY
 • Gert DE SMET
 • Michel ENGLERT
 • Marcel GÉRARD
 • Jan SMETS
 • Luc VOETS
 • Hedwig VAN DER BORGHT

We nemen deze gelegenheid te baat om mevrouw THYS-CLEMENT van harte te danken voor haar inzet en beschikbaarheid als Voorzitter van de Raad.