Heeft de overheidsschuld een gevaarlijk niveau bereikt? Of kan de schuld zonder gevaar nog toenemen om de economische terugval veroorzaakt door de COVID-19 pandemie op te vangen en een CO2-arme toekomst voor te bereiden? Zoals zo vaak zijn economen verdeeld over het antwoord op deze essentiële economische beleidsvragen. Terwijl sommigen benadrukken dat het actuele schuldenniveau een verhoogd risico met zich meebrengt op het ontstaan van een staatsschuldencrisis, prediken anderen geruststellende taal gegeven de historisch lage rentetarieven en suggereren dat overheden in staat zijn veel hogere schuldniveaus te dragen dan voorheen. Om meer klaarheid te scheppen in het debat maakt de presentatie gebruik van de conventionele instrumenten gehanteerd door instanties zoals het IMF in het kader van analyses rond de houdbaarheid van de schuld, om in te schatten boven welke schuldniveaus gevaren zich voordoen. Op basis van conservatieve hypothesen in een steekproef van geavanceerde economieën variëren de veilige schuldplafonds tussen 70 en 160 procent van het BBP. België benadert de mediaan van de steekproef met een veilig schuldplafond dat wordt geraamd op 120% van het BBP.

De opname van het webinar is beschikbaar : https://www.youtube.com/watch?v=Ang3JihGxbo

De sprekers

Xavier DEBRUN is econoom bij het Departement Studiën van de Nationale Bank van België (NBB) en lid van de European Fiscal Board. Hij studeerde af aan de Universiteit van Namen en behaalde een doctoraat in internationale economie aan het Universitair Instituut van Hautes Etudes Internationales te Genève in 1999. Een postdoctoraal verblijf aan de Harvard Department of Economics ging vooraf aan zijn toetreding tot het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waar hij bijna 20 jaar werkte, voornamelijk in de departementen Overheidsfinanciën en Studiën, voordat hij in 2019 bij de NBB terecht kwam. Tijdens een sabbatical (2006-07) was hij onderzoeker bij Bruegel en gasthoogleraar aan het Universitair Instituut van Genève. Zijn onderzoeksthema's omvatten de internationale coördinatie van economisch beleid, de geografie van monetaire unies en macro-budgettaire vraagstukken. Hij heeft talrijke IMF-missies voor technische assistentie geleid, in het bijzonder met betrekking tot het opstellen van fiscale beleidsregels en onafhankelijke fiscale raden.

Vincent FROGNEUX is econoom bij het Federaal Planbureau (Openbare Financiën). Hij studeerde af aan de Universiteit van Namen waar hij in 2009, naast zijn Masters, de titel Doctor behaalde. Hij is gasthoogleraar aan de Universiteit van Namen, waar hij economisch beleid en overheidsfinanciën doceert.

De  sanitaire situatie maakt het onmogelijk om onze activiteiten in hun normale modus te hervatten. Daarom werd besloten om op tijdelijke basis over te stappen naar een “Webinar” modus.

De eerste van deze webinars vindt plaats op woensdag 28 oktober van 14.30 uur tot 15.30 uur met als thema "Heeft de Belgische overheidsschuld een gevaarlijk niveau bereikt?", met de deelname van Xavier Lebrun (Nationale Bank) en Vincent Frogneux (Federaal Planbureau).

De opname van het webinar is beschikbaar : https://www.youtube.com/watch?v=Ang3JihGxbo