Is de hoge Belgische overheidsschuld, die fors is gestegen na de financiële en economische crisis, een reden tot bezorgdheid? Of moeten we ons hierover geen zorgen maken, gelet op de huidige lage rentevoeten?

De interestvoeten die de overheden van de meeste Europese landen momenteel betalen op hun schuld zijn immers uitzonderlijk laag. Ook de Belgische overheid geniet uiterst gunstige financieringsvoor-waarden, die de rentesneeuwbal lieten wegsmelten.

De beheerders van de Belgische overheidsschuld hebben deze situatie van lage rentevoeten aangegrepen om de looptijd ervan te verlengen. Aan deze strategie zijn op korte termijn kosten verbonden, maar er zijn ook onmiskenbaar voordelen indien de marktrentevoeten in de loop van de volgende jaren zullen stijgen.

De sprekers

  • Luc Van Meensel en Hervé Godefroid werken in de groep Overheidsfinanciën van het departement Studiën van de Nationale Bank van België.
  • Jean Deboutte is directeur Strategy, Risk Management & Investor Relations bij het Federaal Agentschap van de Schuld.