Het openbaar debat over de belasting op kapitaal wordt gekenmerkt door strijdige standpunten. Sommigen zijn van mening dat er sprake is van een dubbele belasting die vermeden dient te worden. Anderen merken op dat elke vorm van inkomen op dezelfde manier belast moet worden, met inbegrip van inkomen uit kapitaal.

In dit “Lunchdebat” zal de kwestie worden onderzocht vanuit economisch standpunt. Hoe kan men de belasting innen en tegelijk de gewenste mate van herverdeling bekomen en het welvaartsverlies minimaliseren? Als we het belastingsysteem in zijn geheel bekijken, dan zijn er omstandigheden waarbij inkomen uit kapitaal niet zou mogen worden belast. De optimale belasting op kapitaal houdt evenwel rekening met talrijke economische omstandigheden die afwijken van deze die een nulbelasting op kapitaal rechtvaardigen. Wat valt dan vandaag aan te bevelen inzake de belasting op kapitaal en het inkomen uit kapitaal?

Presentations will be in English