Dit nieuwe debat zal gaan over de impactanalyse van de CCTB uitgevoerd door de Europese Commissie, zowel voor de gezamenlijke EU als voor België. Spreker: Gaëtan Nicodème, Europese Commissie

In oktober heeft de Europese Commissie heeft een nieuw voorstel van Richtlijn ingediend betreffende een gemeenschappelijke heffings-grondslag voor de vennootschapsbelasting (gekend als CCTB). Dit voorstel wijkt op een aantal belangrijke punten af van het vorige voorstel uit 2011. Vooreerst zou de heffingsgrondslag verplicht worden voor de grote ondernemingen. Maar ook de context verschilt sterk, in die zin dat het voorstel past in een globaler kader van maatregelen die de fiscale ontduiking van multinationals proberen tegen te gaan, een onderwerp dat uitgebreid aan bod kwam tijdens het vorige Lunchdebat, met Luc De Broe en Edoardo Traversa.

Spreker

Gaëtan Nicodème is doctor in de economie en bedrijfswetenschappen aan de ULB (Solvay). Hij staat aan het hoofd van de Unit voor economische analyse bij de Europese Commissie, TAXUD. Hij doceert ook aan de ULB (Solvay). Zijn onderzoek betreft de economische analyse van de fiscaliteit en meer in het bijzonder de vennootschapsbelasting en de belasting van kapitaalinkomen, alsook de problematiek van de fiscale competitie.