Na de tweede wereldoorlog hebben de Canadese provincies geleidelijk aan opnieuw bezit genomen van het domein van de inkomstenbelasting van de personen waarvan ze in 1942 afstand hadden gedaan. Deze uiteenzetting schetst de belangrijkste stappen in de evolutie van het fiscaal federalisme in Canada en de uitoefening van de fiscale autonomie door de Canadese provincies. De presentatie focust op de hervorming van 2000 die voor het stelsel van inning door de federale Staat in negen provincies (zonder Québec) een systeem oplevert dat vrij gelijkaardig is aan het systeem dat in 2011 voor België wordt voorgesteld.