Webinars

Webinars

De eerste van deze webinars vindt plaats op woensdag 28 oktober van 12.30 uur tot 13.30 uur met als thema "Heeft de Belgische overheidsschuld een gevaarlijk niveau bereikt?", met de deelname van Xavier Lebrun (Nationale Bank) en Vincent Frogneux (Federaal Planbureau). De uitnodiging is bijgevoegd.

Meer...

Het Belgisch Instituut voor openbare financÔen

Het BIOF is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel. Het Instituut wordt beheerd door een Raad van Bestuur.  De leden van deze raad komen uit kringen van universiteiten, financiers, uit de bedrijfswereld of zijn hogere kaderleden van overheidsdiensten. Ze werken zowel nationaal als internationaal. Het Instituut heeft als doel de studie, analyse en bevordering van de openbare financiën in al zijn aspecten

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.