Documenten

Lunchdebat van 18 december 2009 : "Evaluatie van de hervorming van de schenkingsrechten op roerende goederen in het Vlaams Gewest"
Studiedag : "Begroting 2010"
Na de crisis: welke nieuwe strategie om de budgettaire kosten van de vergrijzing op te vangen ?
Studiedag Begroting 2009 - 05/12/2008
Studiedag Begroting 2008 - 18/03/2008
« Mobiliteit van studenten en onderzoekers in Europa of hoe kan het Bologna-proces gefinancierd worden ? »
Fiscal policy in Europe
Het herverdelende karakter van de belastingen en de sociale bijdragen
Strategies of Multinationals and Government Revenues under Separate Accounting and Consolidation with Formulary Apportionment
De vennootschapsbelasting in Europa : welke convergenties?
Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.