Het begrotingsbeleid van BelgiŽ: richtsnoeren op middellange termijn en houdbaarheid

Het begrotingsbeleid van BelgiŽ: richtsnoeren op middellange termijn en houdbaarheid

Eind april dient de regering haar stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie. Daarmee maakt ze haar intenties kenbaar wat betreft het begrotingstraject voor de komende jaren. In de eerste sessie worden de bakens besproken. In de tweede sessie bespreken we de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn.

Meer...
De fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting: wat is er gebeurd met de uitvoering van de zesde staatshervorming?

De fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting: wat is er gebeurd met de uitvoering van de zesde staatshervorming?

Met de zesde staatshervorming werd de fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting aanzienlijk verhoogd. De gewesten hebben snel gebruikgemaakt van die nieuwe autonomiemogelijkheden. Dit lunchdebat is een unieke gelegenheid om de balans op te maken van de recente ontwikkelingen en de vragen die ze oproepen.

Meer...

Het Belgisch Instituut voor openbare financÔen

Het BIOF is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel. Het Instituut wordt beheerd door een Raad van Bestuur.  De leden van deze raad komen uit kringen van universiteiten, financiers, uit de bedrijfswereld of zijn hogere kaderleden van overheidsdiensten. Ze werken zowel nationaal als internationaal. Het Instituut heeft als doel de studie, analyse en bevordering van de openbare financiën in al zijn aspecten

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.